Projekt

Du står med et konkret projekt, som du ikke har ressourcerne eller kompetencerne til at løse selv. Her giver vi nogle eksempler:

Rekruttering

Du skal ansætte en ny medarbejder/leder og ønsker ikke at benytte et rekrutteringsfirma, da du gerne vil følge hele processen tæt. HR Alliancen trækkes ind til at løse opgaven fra start til slut – eller dele af processen – som var vi en intern medarbejder.

Afvikling af en hel afdeling

I har truffet en strategisk beslutning om at nedlægge en afdeling, hvilket indebærer afskedigelse af en stor gruppe medarbejdere. I ønsker, at processen køres korrekt og under hensyn til alle berørte medarbejdere - såvel de der skal opsiges som dem, der bliver tilbage i virksomheden og evt. skal overtage nogle opgaver. Endvidere ønsker I at styrke de opsagte medarbejdere i jobsøgningssituationen. HR Alliancen kan bistå processen med juridisk indsigt, udarbejde de nødvendige dokumenter, styrke ledelsen i at gennemføre processen, gennemføre personlige coaching samtaler, rådgive omkring jobsøgning etc.

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

I ønsker at gennemføre en medarbejdertilfredshedsundersøgelse (MTU), men har ikke ressourcerne til at igangsætte og gennemføre projektet. Dette er en afgrænset opgave, som HR Alliancen har erfaring med og gerne er behjælpelig med.

Mulighederne omkring projektopgaver er mangfoldige. Kontakt HR Alliancen og lad os drøfte muligheden for et samarbejde.

Fast honorar

Vi aftaler et fast honorar for en projektopgave. 1/2 betales, når opgaven opstartes, og den sidste 1/2 betales, når projektet afsluttes. Hvis projektet strækker sig over flere måneder, aftales evt. et andet betalingsinterval.

HR Alliancen

Ledige stillinger

Læs her, hvilke stillinger HR Alliancen pt. søger kompetente kandidater til.

HR Hvorfor?

Læs hvad HR Alliancen kan tilføre din virksomhed - måske ligger der uudnyttede ressourcer gemt.

Ydelser

Læs hvordan HR paletten tilpasses dit behov, og hvordan du kommer godt i gang...