Interim - erstatter din eksisterende medarbejder

Her opstilles et par årsager til en interim-aftale:

  1. I har allerede en medarbejder, som varetager HR opgaver i virksomheden. Desværre er vedkommende fraværende i en kortere eller længere periode. HR Alliancen træder til, sætter sig hurtigt ind i opgaverne og fortsætter, hvor virksomhedens egen medarbejder slap.

  2. I ønsker at oprette en HR-stilling, men rekrutteringen trækker ud. I perioden indtil I finder den rette medarbejder, vælger I en interim-aftale for at komme i gang med den fastsatte strategi. HR Alliancen træder til i perioden, indtil rette vedkommende er ansat.

I aftaler en begrænset periode med HR Alliancen samt et fast timetal. I modtager en faktura månedligt på det aftalte timetal i den periode, hvor aftalen løber. Aftalen kan opsiges med en måneds varsel, hvis der sker ændringer i den oprindelige plan.

Interim - HR Alliancen

Ledige stillinger

Læs her, hvilke stillinger HR Alliancen pt. søger kompetente kandidater til.

HR Hvorfor?

Læs hvad HR Alliancen kan tilføre din virksomhed - måske ligger der uudnyttede ressourcer gemt.

Ydelser

Læs hvordan HR paletten tilpasses dit behov, og hvordan du kommer godt i gang...