Vision + Mission

Med en vision om at gøre det muligt for alle danske virksomheder at integrere HR som en prioriteret ressource, uanset virksomhedens størrelse, er det HR Alliancens mission at levere HR-ydelser i en fleksibel form, tilpasset den enkelte kundes behov samt videreformidle viden og læring om HR.

For at udfylde missionen og hele tiden stræbe efter visionen kræver det stor forandringsparathed. Med et samarbejde med HR Alliancen vil du opleve en samarbejdspartner, der hurtigt tilpasser sig din kultur, sætter sig ind i problemstillingen og løser HR mulighederne til glæde for dine ledere, medarbejdere - og din bundlinje. HR Alliancen formidler gerne sin viden videre til andre i din organisation, så I fremadrettet selv kan varetage ansvarsområdet, hvis ressourcerne er til stede.

HR Alliance

Ledige stillinger

Læs her, hvilke stillinger HR Alliancen pt. søger kompetente kandidater til.

HR Hvorfor?

Læs hvad HR Alliancen kan tilføre din virksomhed - måske ligger der uudnyttede ressourcer gemt.

Ydelser

Læs hvordan HR paletten tilpasses dit behov, og hvordan du kommer godt i gang...