Redskaber

Her har du et overblik over nogle af de konkrete værktøjer, som HR Alliancen benytter i HR-projekter tilpasset den enkelte organisation.

Teamudvikling

Teamudvikling
Vha. en team profil analyse fra Thomas International får vi et overblik over teamets sammensætning og i hvilken retning, der er behov for at udvikle det enkelte team.

Employer Branding oplæg til proces

Employer Branding
Via en 5-trins model udarbejdes en analyse, handlingsplan og målsætning for den fremtidige branding af virksomheden som arbejdsplads for at tiltrække rette profiler.

MUS forberedelsesskema

MUS forberedelsesskema
Materiale til MUS udvikles specifikt til den enkelte organisation samt hver medarbejdergruppe indeholdende det fokus, der ønskes afdækket i dette års MUS.

Rekruttering - kandidatpræsentation

Rekruttering - kandidatpræsentation
Ved rekrutteringer danner vi en alliance og er partnere i processen. Som rekrutterende leder modtager du en præsentation af relevante kandidater, der giver et hurtigt overblik.

APV psykisk - spørgeskema

Arbejdspladsvurdering (APV)
APV gennemføres med et spørgeskema til en fysisk og en psykisk del tilpasset præcist forholdene i din virksomhed, hvor alle besvarelser samles i en handlingsplan.

Personalehåndbog

Personalehåndbog
I personalehåndbogen beskriver vi normer, kutymer og uskrevne regler gældende for virksomheden. Det gør det lettere for medarbejderne at tilpasse sig kulturen.

Ledige stillinger

Læs her, hvilke stillinger HR Alliancen pt. søger kompetente kandidater til.

HR Hvorfor?

Læs hvad HR Alliancen kan tilføre din virksomhed - måske ligger der uudnyttede ressourcer gemt.

Ydelser

Læs hvordan HR paletten tilpasses dit behov, og hvordan du kommer godt i gang...