Alliance-partnere

HR Alliancen samarbejder med alle typer virksomheder – private såvel som offentlige - uanset størrelse. Ønsker I at sætte fokus på hele eller dele af HR paletten, kan vi være behjælpelige. Om I har en selvstændig HR funktion, som har behov for at blive suppleret for en periode, eller om I er en virksomhed, der ønsker at oprette en HR funktion, men behovet er for lille til en fastansættelse, så er HR Alliancen det rette valg.

Går I med overvejelser om at oprette en HR-funktion, men stadig er i tvivl, kan disse udsagn måske afklare behovet:

Kompetenceudvikling

Vi har et detaljeret kompetenceoverblik over hver afdeling i virksomheden

Vi har et klart billede af, hvilke kompetencer markedet efterspørger om 3-5 år, så vi forbliver konkurrencedygtige

Vi udnytter alle tilskudsmuligheder i forbindelse med efteruddannelse af medarbejderne

Rekruttering

Vi har overskud til at forestå rekrutteringen af nye medarbejdere selv og kompetencerne til at gennemføre personanalyser

Vi har ressourcerne til at gennemføre vores strategi om at holde alle rekrutteringer in-house for at være en del af hele processen.

MUS / LUS

Både ledere og medarbejdere føler et stort udbytte af vores årlige MUS/LUS

Vi er gode til at drøfte såvel de faglige som de personlige udviklingsområder takket være vores forberedelsesmateriale.

Fravær og tilskudsmuligheder

Vi lykkes med at nedbringe sygefraværet i samarbejde med medarbejderne, både
hvad angår korttids- og langtidsfravær Vi udnytter de eksisterende tilskudsmuligheder til medarbejdere med særlige
behov, f.eks. ved begrænset nedsat funktionsevne, kronisk lidelse etc.

Jura

Vi finder det problemfrit at efterleve dansk lovgivning vedr. medarbejdere,
herunder overenskomster og forhandle lokaleaftaler.

Ledelsessparring / coaching

Vi sikrer os, at lederne i virksomheden benytter hinanden til sparring og har ikke
behov for uvildig sparring/coaching i forbindelse med personalesager/organisations- og
medarbejderudvikling etc.

Motivation

Vi har topmotiverede medarbejdere, som præsterer til det yderste Vi lykkes med at gøre vores medarbejdere forandringsparate, og forandrings-
processer kører som en leg.

Afvikling

Vi opnår værdige fratrædelser med gensidig forståelse uanset årsag. Herved er
fratrådte medarbejdere fortsat gode ambassadører for vores virksomhed Vi har en seniorpolitik, der tilgodeser både virksomheden og medarbejderne.

Social ansvarlighed (CSR)

Vi benytter os af praktikanter og andre tilskudsmuligheder, da vi ved, hvilke
fordele dette indebærer for os som virksomhed.

Politikker og procedurer

Vi har beskrevet nogle klare personalepolitikker og -procedurer, som gør det
lettere for lederne at agere efter i hverdagen, og medarbejderne føler herved en
ligeværdig behandling

Måske er der flere af udsagnene, som du ikke kan sætte tjek-tegn ved. I så fald kan et samarbejde med HR Alliancen være nærmere overvejelser værd.

Kontakt

Kontakt HR Alliancen eller læs mere under Alliance-former for at blive klogere på, hvilken form for samarbejde, der kan passe dig og din virksomhed.

HR Alliancen check-tegn

Ledige stillinger

Læs her, hvilke stillinger HR Alliancen pt. søger kompetente kandidater til.

HR Hvorfor?

Læs hvad HR Alliancen kan tilføre din virksomhed - måske ligger der uudnyttede ressourcer gemt.

Ydelser

Læs hvordan HR paletten tilpasses dit behov, og hvordan du kommer godt i gang...